Eski rektör açtı ağzını yumdu gözünü: “Bu isimlerle FETÖ temizliği yapılmaz”

Prof. Dr. Ali Gür, FETÖ’yle mücadelede siyasi ayağa dikkat çekti. Gür, ‘Tayyar’ın dediği gibi Akar ve Fidan derdest edilseydi, 15 Temmuz bir FETÖ darbe girişimi olmaktan çıkıp emir komuta zinciri dahilinde bir askeri darbeye dönüşecekti. MİT de bu darbenin meşrulaştırıcısı olacaktı.’ dedi.

Aydınlık Gazetesi’nden Mustafa İlker Yücel ile söyleşi yapan Prof. Dr. Ali Gür açtı ağzını yumdu gözünü. Şamil Tayyar’ı eleştiri yağmuruna tutan eski rektörün röportajı Aydınlık’ta şu şekilde yer aldı:

  • Milli orduya kumpas döneminde FETÖ’nün sözcüsü konumunda hareket eden Şamil Tayyar gibi isimler nasıl oluyor da AK Parti’nin üst düzey yöneticisi haline geliyor? Bu FETÖ’ye karşı mücadelenin sulandırılması değil midir? Kaldı ki Tayyar gibi isimler milli kuvvetlerin arasına nifak sokma çabasında. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Haklısınız. Yakın geçmişte FETÖ’nün etki ajanlığını yapanlar hızlı bir dönüş yaparak anti-FETÖ savaşçı maskesi takmışlardır. Devlet refleksi ortaya çıkıncaya kadar FETÖ ile ilgili ağzını açmayan hatta onları kutsayan basın mensupları, siyasi figürler 15 Temmuz sonrası kıblelerini değiştirip anti-FETÖ’cü oldular ve hemen FETÖ’ye karşı yıllardır mücadele verip bedel ödeyenleri hedefe koydular.

Bunlardan biri de 28 Şubat’ta Erbakan Hükümetine karşı aktif pozisyon alan ve DSP’ye yanaşan, 2014 yılına kadar FETÖ ile işbirliği yapıp, FETÖ elemanlarının verdiği bilgi belgelerle yazdığı çok sayıda kitap ve televizyon programları ile Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının etki ajanlığını yapıp birçok kişinin tutuklanmasına ve bazılarının ölümüne sebep olan, Ergenekon davalarından ceza alacağını anlayınca siyasetin gölgesine sığınan ve başta şahsım ve eşim olmak üzere birçok masum insanı iftiraları ile itibarsızlaştırmaya çalışan Şamil Tayyar’dır. FETÖ, operasyonlarında büyük oranda medya ayağı olarak Taraf gazetesini, Şamil Tayyar’ı ve Mehmet Baransu’yu kullanmıştır.

Şamil Tayyar

BALYOZ’DA BARANSU ERGENEKON’DA TAYYAR

Yine Tayyar’ın mağdur ettiklerinden eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “Gururuna yediremeyip intihar edenler ne olacak?” sorusunun cevabı da hâlâ önemini korumaktadır. Bu davaların FETÖ’nün açık kumpaslarının bir eseri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Silahlı Personellerine yönelik sızma girişiminin bir sonucu olduğu açıkça bilinmekle birlikte, o dönem etkin rol oynayan ve kitaplar yazan şahıslardan Mehmet Baransu, Emre Uslu, Tuncay Opçin yargılanarak hüküm giymesine, bir kısmı yurt dışına kaçmasına rağmen aynı durumda olan Şamil Tayyar’ın siyasetin gölgesinde faaliyetlerine devam etmesini toplum anlamakta zorlanmaktadır. Zira “Balyoz’da Baransu ne yaptıysa Ergenekon kumpasında aynı işi Tayyar yaptı”.

Ergenekon-Balyoz ile ilgili medyadaki paylaşımlarından dolayı aldığı cezalardan ve tutuklanmaktan kurtulmak için AK Parti’de siyasetin gölgesine sığınan, 10 kitabından 7 tanesini FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen Timaş yayınevinde bastıran ve NT gibi FETÖ kitabevlerinde “bestseller” olarak raflara konulan, FETÖ medyasının/programlarının aranan ismi olan, FETÖ adına propaganda yürüten, Kanal 24’te 20.12.2013 tarihli “Söz Bitmeden” adlı programda FG için “Fikirlerine değer verdiğim bir din adamıdır” diyen, 17/25 Aralık döneminde bile “Benim tek referans noktam var, o da sayın Fethullah Gülen’dir, hoca efendidir” diyecek kadar kutsayan, siyasetin koruması altında geçmişte yaptığı gibi FETÖ ile aktif mücadele edenleri hedefe koyup sahte deliller/yalancı gizli tanık ifadeleri/tehdit/şantaj ve kumpaslarla itibarsızlaştırmaya çalışan, yargıyı/güvenlik bürokrasisini tehdit eden, “FETÖ borsası” söylemiyle kendisini aklamaya çalışan Şamil Tayyar’ın Ergenekon-Balyoz kumpaslarının hesabını vermeden siyasetin gölgesinde hiçbir şey olmamış gibi yargısız infazlarına devam etmesi kamuoyunda FETÖ ile mücadele hususunda tereddütler oluşturmakta ve FETÖ’nün siyasi ayağının neden gündeme alınmadığı sorgulanmaktadır.

DARBE GECESİ BİLE ALGI ÇALIŞMASINDAYDI

Diğer taraftan Şamil Tayyar’ın 15 Temmuz gecesi, “Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan derhal görevden alınmalı ve yargılanmalıdır” diyerek olayın sıcak anında bile FETÖ’nün algısına yönelik faaliyet yürütmesi dikkat çekicidir. Millet vatan derdindeyken Tayyar, Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ı infaz ettirme derdine düşmüştür. Zira Tayyar’ın dediği gibi iki önemli kurumun başı suçlanarak derdest edilseydi, 15 Temmuz bir FETÖ darbe girişimi olmaktan çıkıp emir-komuta zinciri dahilinde bir askeri darbeye dönüşecek ve MİT de bu darbenin meşrulaştırıcısı olacaktı. Böylece FETÖ’nün katliamları ve aktif rolü örtbas edilerek bir terör örgütü olarak anılmaktan kurtulacaktı. Devlet refleksi ferasetle karar vererek bu tür hezeyanlara pirim vermemiştir. Ancak bu tür söylemlerin yeterince hesabı da sorulmadığı için Şamil Tayyar gibiler daha fazla cesaretlenip saldırganlaşmış ve toplumda da FETÖ ile mücadelenin sulandırıldığı yönünde kanaat hasıl olmuştur.

MÜCADELE YÖNTEMİ

“Dini kült yapılanmaların genelinde örgüt elemanlarının kimlik ve kişiliklerini Mesihiyet/Mehdiyet şahs-ı manevisi potasında erittiğini” belirtiyorsunuz. Bu durumun insanı muhakeme yeteneğinden de kopardığını düşünürsek devlet bu yapılanmalarla mücadelede hangi metotları kullanmalı?

Öncelikle bu tür yapıların bağlılarına sundukları imkan ve avantajlar iyi belirlenmeli, meşru ve hukuki zemin dışında sundukları imkanlara devlet tarafından izin verilmemelidir. Zira bir zamanlar iş bulmanın, memuriyete geçmenin, terfi almanın, yönetici olmanın, esnaf/sanat¬kar/sanayici/iş insanları için tanınma ve para elde etmenin, öğrenciler açısından zahmetsiz sınav kazanmanın ve bekârlar için hızlıca eş bulmanın en hızlı yolu FETÖ yapılanmasına girmekten geçtiği için farklı saiklerle beklentisi olanlar ateşe uçan pervaneler gibi kendilerini FETÖ’nün ateşine atmışlar ve kavrulmuşlardır.

Eğitimci ve ilahiyatçı akademisyenler tarafından liderin kutsallığı ve liderliği sorgulatılmalı, inanç bağlılığı açısından ilahiyatçı akademisyenler ve din görevlileri tarafından tahrif edilmiş din algısı ayrıntılı anlatılmalı, psiko-sosyal destek verilmelidir.

FETÖ, ergenliğe geçiş dönemindeki kimlik bunalımlarını ve üniversiteye geçiş sınavlarındaki yorucu ve travmatik süreci yaşayan ve bir dost eli arayan lise son dönem öğrencilerini özellikle tercih ettiğinden bu yaşlardaki gençlere daha fazla özen gösterilmelidir.

Gülen’in sık sık Hz. Peygamber ile görüştüğünü, talimatları ondan aldığını, kendini kurtarıcı (Mehdi/Mesih), taraftarlarını da Hz. Peygamber tarafından müjdelenen, dünyayı değiştirecek bir misyona sahip “ikinci kutsiler”, “altın nesil” olarak nitelemesini düşündüğümüzde, liderine kesin itaatle sorgulamaksızın bağlanmalarının hatta gerektiğinde intiharı bile göze alabilecek eylemleri yapabilir hale gelmelerinin psikososyal altyapısı iyi irdelenmeli ve örgütsel çözülmeler için psikososyal yaklaşımlar uygulanmalıdır.

Tıp literatüründe bazı organların ürettiği salgı/hormonları ve işlevlerini baskılamak için ürettikleri salgılar dışarıdan verilir. Bu hormonların dışarıdan takviyesi bir anda kesilince de yoksunluk sendromu dediğimiz bir hastalık tablosu gelişir. Beyin de böyledir ve beynin görevi algılamak, düşünmek, sorgulamak ve çözüm üretmektir. Sürekli dışarıdan hazır bir şekilde yönlendirilen bir beyin zamanla bu fonksiyonlarını yitirir ve daima emir alır hale gelir. Bir anda dışarıdan yönlendirmeler kesilince de düşünme ve algılama fonksiyonu baskılanmış beyin bocalamaya başlar. Zira başlangıçta kolaycılık ve sorumsuzluk anlamında faydalı gibi algılansa da zamanla işlevini yitirmiş bir beynin sadece ağırlığını taşıyan kişi, hedefe kilitlenmiş bir zombiye dönüşür. Küçük yaştan itibaren çocuklara düşünme, sorgulama, alternatif sunma becerileri kazandırılmalıdır.

Ezoterik yapılanmalar siyasi baskıların tetiklediği travmaları istismar etmişler ve bu baskılara karşı manevi bir kurtuluş reçetesi olarak sunulmuşlardır. Görünürde kutsal bir liderin öncülüğünde başlayan manevi yolculuk zamanla maddi menfaatlerle iç içe geçer ve manevi çıkar/beklentiler sadece maddi menfaatlerin meşrulaştırıcısı konumuna geriler. Kamusal dayatmaların kişileri tedirgin edip sığınacakları bir liman arayışına iteceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu tür yapılarda kitle psikolojisi ile hareket edildiği için değerlendirmeler buna göre yapılmalıdır.

“ARINDIRMA TEDAVİSİ UYGULANMALI”

FETÖ’nün cennet vaadiyle örgüt elamanlarının beynini nasıl yıkadığı ve zihinlerini nasıl kontrol ettiğini anlayabilmek açısından vereceğimiz örnek dramatiktir. FETÖ elebaşının hapse düşen binlerce militanının itirafçı olmasını engellemek için hapisteki FETÖ militanlarının cennete gideceği yönündeki mesajı üzerine, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği’nde görev yapan araştırma görevlisi Gökhan Baş, “Ben FETÖ’cüyüm beni hapse atın. Çünkü ben de cennete gitmek istiyorum” diyerek emniyet birimlerine başvurması üzerine polisin Baş’a “Örgütteki diğer arkadaşlarının da adını ver, onlar da cennete gitsin” demesiyle “Bir arkadaşımın daha cennete gitmesini istiyorum” diyerek FETÖ’cü olduğunu söylediği bir arkadaşının ismini de vermesi ve bir başkasının “biz hizmet için cehenneme girmeye bile razıyız!..” demesi akılla izah edilebilecek bir durum değildir. Bu tür vakalarda çözüme ulaşmak için ilaç bağımlılığı tedavisinde olduğu gibi önce zihin kontrol yöntemlerinden arındırma süreci uygulanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

slotbar
superbahis
timebet
tipobet
tumbet
vdcasino
vevobahis
bahiscom
casibom giriş
lidyabet giriş
lidyabet
jojobet
betmarlo giriş
marsbahis giriş
betcup giriş
bets10
Asyabahis
betmoon
betnano
limanbet
dinamobet
1xbet
nakitbahis
ngsbahis
bahigo
onwin
paribahis
perabet
piabet
pinup
pulibet
redwin
sahabet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
piabet
pulibet
sahabet
bahigo
limanbet
makrobet
mariobet
meritking
mobilbahis
mostbet
cratosslot
sekabet
dinamobet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
bahigo
onwin
bahigo
betcup
matbet
mariobet
mariobet
setrabet giriş
supertotobet giriş
tarafbet giriş
tipobet giriş
tulipbet giriş
tümbet giriş
vdcasino giriş
winxbet giriş
betpark
betroad
bets10
bettilt
betvole
casibom
casinomaxi
casinoper
dinamobet
grandpashabet
goldenbahis
holiganbet
hovardabet
imajbet
interbahis
jojobet
asyabahis
bahsegel giriş
bahsegel giriş
casibom giriş
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
superbetin
sekabet giriş
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
superbet
tarafbet
tipobet
tulipbet
tumbet
winxbet
neyine
noktabet
norabahis
oleybet
onbahis
onwin
orisbet
padisahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
pokerbeta
polobet
pusulabet
redwin
kralbet
ligobet
mariobet
limanbet
limanbet
matadorbet
matbet
meritking
milanobet
milosbet
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
gobahis
gorabet
hilbet
ikimisli
Abdulla62630105
jetbahis
jojobet
klasbahis
betpark
betpas
betper
interbahis
goldenbahis
betcup
slotbar
asyabahis
xslot
restbet
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
supertotobet
superbet
tipobet
tarafbet
tulipbet
tumbet
winxbet
vdcasino
markajbet
asyabahis
slotbar
xslot
rexbet
romabet
sahabet
savoybetting
savoybetting
sekabet
setrabet
venüsbet
winxbet
orisbet
padişahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
polobet
pusulabet
redwin giriş
kralbet
kordonbet
ligobet
matadorbet
matbet
milanobet
milosbet
mobilbahis
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
favoribahis
favorisen
gobahis
gorabet
grandpashabet
hilbet
ikimisli
imajbet
intobet
jasminbet
jetbahis
jojobet
klasbahis
betorspin
betpark
betpas
betper
betroad
betsat
bettilt
betturkey
betvole
casibom
casinovale
celtabet
dinamobet
discountcasino
dumanbet
elexbet
elitbahis
Deneme bonusu veren siteler
denizli escort
Deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
betturkey
esenyurt escort
Pendik Escort
pendik escort
betturkey
xuhbebie ultrabet